KADAR KOMPAUN MAKSIMUM UNTUK KESALAHAN JALANRAYA DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 DAN AKTA MAJLIS KENDERAAN BERMOTOR 1987

 

KESALAHAN

AKTA

KADAR KOMPAUN

1

Menggunakan kenderaan bermotor yang tidak berdaftar

Seksyen 7(1) APJ 1987

RM 300.00

2

Menggunakan lesen kenderaan bermotor untuk lebih daripada satu kenderaan dalam satu masa.

Seksyen 22(2) APJ 1987

RM 300.00

3

Menggunakan lesen kenderaan motor untuk tujuan selain dari sepatutnya.

Seksyen 22(2) APJ 1987

RM 300.00

4

Tidak memiliki Lesen Vokasional yang sah untuk pemandu dan konduktor kenderaan awam (PSV)

Seksyen56(1) APJ 1987

Pemandu/Empunya: RM300.00; Konduktor : RM 150.00

5

Gagal mematuhi Perintah Berkurung PG.1 (menggunakan kenderaan ketika masih dalam Perintah Berkurung)

Seksyen 59(9) APJ 1987

RM 300.00

6

Gagal mematuhi notis pemeriksaan kenderaan bermotor

Seksyen 61(3) APJ 1987

RM 300.00

7

Tidak mematuhi berat kenderaan yang dibenarkan

Seksyen 63(1) APJ 1987

RM 300.00

8

Gagal mematuhi arahan untuk menghantar kenderaan ke lokasi yang ditetapkan untuk simpanan

Seksyen 64(1) APJ 1987

RM 300.00

9

Kesalahan pemandu dan konduktor

Kenderaan Awam (Pelesenan dan Kelakuan Pemandu, Konduktor dan Penumpang) Peraturan 1959

RM 300.00

10

Tidak mematuhi syarat permit (kenderaan barangan) Pemandu dan Pemunya

i. Membawa barangan sewa atau ganjaran

Seksyen 19(3) Akta Majlis Lesen Kenderaan Perdagangan 1987 (19(3) CVLB Act 1987)

RM 300.00

11

Tidak mematuhi syarat (Kenderaan Awam(PSV))

i.  Gagal menggunakan meter teksi

ii.  Kadar tambang yang tinggi

iii. Enggan mengambil penumpang(teksi)

iv. Beroperasi di luar kawasan yang dibenarkan

Seksyen 19(3) Akta Majlis Lesen Kenderaan Perdagangan 1987 (19(3) CVLB Act 1987)


RM 300.00

RM 300.00

RM 300.00

RM 300.00

12

Gagal mematuhi lampu isyarat

Peraturan  17 Tanda Lalulintas (saiz, warna and jenis)  Peraturan 1959

RM 300.00

13

Gunakan laluan sebelah kiri jika bergerak perlahan

Peraturan 4 : Peraturan Lalulintas 1959

RM 300.00

14

Memotong sepatutnya di lorong kanan (memotong di lorong kecemasan di lorong kiri)

Peraturan 5 : Peraturan Lalulintas 1959

RM 300.00

15

Kesalahan berkaitan ketika memotong dan menghalang ketika memotong

Peraturan 6 : Peraturan Lalulintas 1959

RM 300.00

16

Larangan berhenti di dalam petak kuning

Peraturan 8A : Peraturan Lalulintas 1959

RM 300.00

 

    KADAR KOMPAUN MINIMUM UNTUK KESALAHAN JALANRAYA DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 DAN AKTA MAJLIS LESEN KENDERAAN BERMOTOR 1987
 

 

KESALAHAN

AKTA

KADAR KOMPAUN

  1

Gagal mengesahkan perubahan bertulis ke atas maklumat pendaftaran

Seksyen 12(2)  APJ 1987

RM 150.00

  2

Gagal menukar hakmililk dalam tempoh 7 hari daripada tarikh ditukar.

Seksyen 13 APJ 1987

RM 100.00

  3

Gagal mempamerkan pendaftaran nombor plat atau nombor plat yang digunakan tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya.

Seksyen 14 APJ 1987

RM 100.00

  4

Cukai jalan tamat tempoh (tiada insuran/kenderaan dirampas)

i.  Cukai jalan tamat tempoh (dengan insuran)

ii. Tamat tempoh lebih daripada 1 bulan (pemandu dan empunya)

iii. Kenderaan Awam dan Kenderaan Barangan (pemandu dan empunya)

iv. Motosikal

Seksyen 23(1) APJ 1987


RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

  5

Riding on running boards and obstruction of driver

Seksyen 47 APJ 1987

RM 100.00

  6

Meletak kenderaan menyebabkan menghalang lalulintas

Seksyen 48 APJ 1987

RM 100.00

  7

Salah guna dua tayar motosikal

Seksyen 49 APJ 1987

RM 150.00

  8

Memegang kenderaan yang sedang bergerak

Seksyen 49(2) APJ 1987

RM 150.00

  9

Tidak memiliki lesen vokasional yang sah (lesen tamat tempoh)

Seksyen 56(1) APJ 1987

RM 150.00

  10

Gagal untuk menunjukkan sijil insuran dan lesen memandu

Seksyen 58(1) APJ 1987

RM 150.00

  11

Menggunakan pembahagi jalan

Seksyen 70 APJ 1987

RM 150.00

  12

Meletak kenderaan barang atau kenderaan awam di kawasan larangan

Seksyen 70 APJ 1987

RM 150.00

  13

Mengambil dan menurunkan penumpang/memunggah barang di kawasan larangan

Seksyen 72(1) APJ 1987

RM 150.00

  14

Gagal mengikut arahan dan tanda lalulintas

Seksyen 79(2) APJ 1987

RM 150.00

  15

Tidak mematuhi syarat permit (kenderaan barangan)

Tidak mempamerkan lesen

ii. Beroperasi di luar kawasan

iii. Membawa barang yang tidak dibenarkan

Seksyen 19(3) CVLB Akta 1987

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

  16

Tidak mematuhi syarat permit (Kenderaan Awam)

i.  Tidak mempamerkan jadual

ii.  Tidak mempamerkan lesen

iii. Panduan pelancung tidak dipaparkan

iv. Membawa penumpang yang tidak (bas sekolah/bas kilang)

v.  Penumpang berlebihan (bas mini/teksi)

vi. Mengambil penumpang di kawasan yang dilarang

vii. Beroperasi di luar kawasan dan perjalanan sepatutnya

Seksyen 19(3) CVLB Akta 1987


RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

RM 150.00

 

17

 i) Gagal mengekalkan kenderaan di dalam keadaaan baik

ii. Kesalahan Teknikal Serius - brek, setereng, sambungan dll

Seksyen 20(2) CVLB Akta 1987

RM 150.00
RM 150.00

 

 

   

KADAR KOMPAUN ISTIMEWA UNTUK KESALAHAN DI BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987

DAN AKTA MAJLIS LESEN KENDERAAN BERMOTOR 1987  

  

 

 

KESALAHAN

AKTA

KADAR KOMPAUN

 

1

Lebih muatan

Seksyen 19(3) CVLB Akta 1987

a.berat kenderaan kurang daripada 3000 kg

i. muatan lebih daripada 50% - RM 300.00

ii. muatan kurang daripada 50% - RM 150.00

b. berat kenderaan antara 4000 kg - 12000 kg

i. muatan lebih daripada 5001 kg - kes dibawa ke Mahkamah

ii. muatan antara 2001 - 5000 kg - RM 300.00

iii. muatan lebih daripada 2000 kg - RM 150.00

c. berat kenderaan antara 12000 kg - 16000 kg

i. muatan lebih daripada 6001 kg kes dibawa ke mahkamah

ii. muatan lebih daripada 3001 - 6000 kg - RM 300.00

iii. muatan lebih daripada 3000 kg - RM 150.00

d. berat kenderaan lebih daripada  26000 kg

i. muatan lebih daripada 30% kes dibawa ke mahkamah

ii. muatan antara 15 - 30% - RM 300.00

iii. muatan kurang daripada 15% - RM 200.00

e. Kesalahan berulang - digantung permit LPKP dan Lesen GDL selama satu bulan.

 

2.

Pelepasan asap

Kenderaan Motor (kawal pelepasan asap dan gas) Peraturan 1944

a. Gagal mematuhi notis arahan pemeriksaan  - RM 300.00

b. Pelepasan asap lebih daripada 100 HSU - RM 300.00

c. Pelepasan asap antara 70 HSU - 100 HSU - RM 200.00

d. Pelepasan asap antara 55 HSU - 70 HSU - RM 100.00

e. Kesalahan pelepasan asap lebih dari dua kali - digantung permit  LPKP , Lesen GDL, and pemandu PSV untuk satu bulan

 

3.

Cermin gelap

Kenderaan Bermotor (Larangan untuk beberapa jenis cermin ) Peraturan 1994

RM 150.00

 

4.

Tidak mematuhi syarat istimewa permit

Seksyen 19(3) CVLB Act 1987. syarat laluan, jenis perkhidmatan, jenis barang yang disewa dan ganjaran untuk lori permit 'C'

a. RM 150.00

b. Kesalahan berulang - digantung permit LPKP, Lesen GDL dan PSV untuk satu bulan

 

 

    AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Kelas, Daftar dan Lesen Kenderaan Motor dan Pemandu
BAHAGIAN II
(i) Pendaftaran Kenderaan Motor

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Kesalahan/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Menggunakan kenderaan yang tidak berdaftar

Seksyen 7(1)

Seksyen 7(3)

Mahkamah

 

2.

Gagal memaklumkan kepada Ketua Pengarah/Pengarah sebarang perubahan pada pendaftaran

Seksyen 12(5)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

3.

Gagal menukar hak milik dalam tempoh 7 hari

Seksyen 13(1)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

4.

Gagal mempamerkan nombor pendaftaran atau nombor tidak jelas atau mengelirukan atau tidak mengikut saiz yang ditetapkan

Seksyen 14(1)

Seksyen 14(4)

RM 100.00

 

5.

Gagal untuk menukar alamat dalam tempoh 7 hari

Peraturan 8GV(LD)65 LN 158/65

Peraturan 15GV(LD) 65 LN 158/65

RM 100.00

 

6.

Kenderaan tidak mengikut peraturan dan pembuatan yang digunakan

Seksyen 6(1)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

 

   

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Kelas, Daftar dan Lesen Kenderaan Motor dan Pemandu
BAHAGIAN II
(ii) Lesen Kenderaan Motor

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Menggunakan kenderaan tanpa lesen
Lesen kenderaan motor ditarik balik

Seksyen 15(1)
Seksyen 15(4)

Seksyen 119(2)
Seksyen 15(4)

Mahkamah

 

2.

Gagal memaparkan/menconteng/menukar/memusnahkan
lesen kenderaan motor atau memaparkan lesen kenderaan motor yang telah ditukar/musnah/rosak

Seksyen 20(1)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

3.

i) Ketiadaan lesen kenderaan motor/piring perniagaan
ii) Lesen kenderaan motor/piring perniagaan telah tamat tempoh bagi kenderaan berikut :
a) Motosikal
b) Kenderaan Awam
c) Teksi/kereta sewa
d) Bas/lori

Seksyen 23(1)

Seksyen 23(2)

Mahkamah

 

-

RM 100.00
RM 150.00
RM 150.00
RM300.00

 

4.

Tidak menggunakan piring perniagaan

Seksyen 22(2)

Seksyen 23(1)

RM 300.00

 

5.

Ketiadaan lesen kelas A dan tag C

Peraturan 86(A)(C/U) LN 170/59

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

 

 

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Kelas, Daftar dan Lesen Kenderaan Motor dan Pemandu
BAHAGIAN II
(iii) Pelesenan Pemandu
 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

a) Lesen memandu tamat tempoh
b)
Tidak memiliki lesen memandu

Seksyen 26(1)

Seksyen 26(2)

RM 150.00 

Mahkamah

2.

Tidak mematuhi syarat lesen belajar memandu (PDL)

Seksyen 29(4)

Seksyen 29(4)

RM 150.00

3.

Memandu/kebenaran memandu tanpa GDL

K.3 GV (LD) LN 158/65

K.15 GV (LD) LN 158/65

RM 300.00

 

4.

Tidak membawa/gagal menunjukkan lesen GDL

K.11(4)GV(LD)LN 158/65

K.15 GV (LD) LN 158/65

RM 100.00

 

5.

Gagal menunjukkan lesen / tidak memberi kerjasama kepada Pegawai Penguatkuasa

K.14 GV (LD) LN 158/65

K.15 GV (LD) LN 158/65

RM 300.00

 

 

 

    AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Kelas, Daftar dan Lesen Kenderaan Motor dan Pemandu
BAHAGIAN II
(iv) Memandu dan Kesalahan yang Berkaitan
 
 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman  Seksyen/ Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Memandu di bawah umur

Seksyen 39

Seksyen 39(5)

Mahkamah

 

2.

i) Melebihi had laju yang dibenarkan
ii) Melebihi had laju kebangsaan untuk semua jalan berikut:

 

a) Melebihi 40 km/h
b) 26 km/h - 40 km/h
c) 1 km/h - 5 km/h

Seksyen 40(1) 

Seksyen 69(1A)

-

-

Seksyen 40(1)

Seksyen 119(2)

-

-

-

-

 

RM 300.00
RM 200.00
RM 100.00

 

3.

Memandu dengan cuai/merbahaya hingga menyebabkan kematian

Seksyen 41(1)

Seksyen 41(1)

Mahkamah

 

4.

Memandu dengan cuai/merbahaya sehingga menyebabkan cedera parah

Seksyen 42(1)

Seksyen 42(1)

Mahkamah

 

5.

Memandu dengan tidak berhati-hati/bertimbangrasa

Seksyen 43(1)

Seksyen 43(1)

Mahkamah

 

6.

Memandu semasa mabuk/ketagihan dadah

Seksyen 44(1)

Seksyen 44(1)

Mahkamah

 

7.

Pertuduhan memandu di dalam keadaan mabuk/ketagihan dadah

Seksyen 45(1)

Seksyen 45(1)

Mahkamah

 

8.

Pertuduhan memandu kenderaan dengan paras alkohol yang melebihi yang dibenarkan

Seksyen 45A

Seksyen 45A(3)

Mahkamah

 

9.

Kandungan alkohol dalam pernafasan

Seksyen 45B

Seksyen 45B(4)

Mahkamah

 

10.

Keengganan memberikan kerjasama untuk menjalani ujian

Seksyen 45C

Seksyen 45C(6)

Mahkamah

 

11.

Memandu semasa sakit/tidak berupaya

Seksyen 46

Seksyen 46

Mahkamah

 

12.

Ride on running board/menghalang pemandu

Seksyen 47

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

13.

Menghalang lalulintas dalam keadaan bahaya

Seksyen 48

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

14.

Menunggang motosikal dengan membawa penumpang berlebihan

Seksyen 49(1)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

15.

Memiliki kenderaan tanpa permit

Seksyen 51

Seksyen 51

Mahkamah

 

16.

Gagal membuat laporan polis dalam masa 24 jam semasa semasa kemalangan

Seksyen 52(1)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

17.

Tidak berhenti ketika sekatan jalan

Seksyen 55

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

18

Tidak memandu di lorong kiri jalan

K.3(1)RTR/LN 166/59

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

19.

Tidak memakai tali pinggang keselamatan

K.4 MV(SSB)78(P.U.A/378/78)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

20.

Tidak memasang lampu motosikal ketika siang/malam

K.96(A)MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

21.

Tidak rapat ke tepi/memandu di kiri jalan ketika memandu dengan perlahan

K.4 RTR(LN 166/59)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

22.

Tidak memakai topi keselamatan

K.4 MS(SH)(P.U(A)43/73)

Sekeyen 119(2)

RM 100.00

 

23.

Memotong di sebelah kiri jalan

K.5 RTR(LN 166/59)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

24.

Memotong dengan merbahaya/melindung pemandu lain/tidak membenarkan pemandu lain memotong/menambah had laju

K.6 RTR (LN 166/59)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

25.

Tidak memandu rapat ke kiri/kanan jalan untuk membelok ke kiri/kanan

K.7 RTR

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

26.

Tidak memasukki lorong yang betul ketika tiba di persimpangan jalan

K.8 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

27.

Masuk atau berhenti di petak kuning

K.8A RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

28.

Tidak berhenti ketika kanak sekolah melintas

K.8 RT (SCP) LN 101/63

K.9 RT (SCP)

RM 300.00

 

29

Tidak memberi laluan kepada kenderaan ambulan/polis/ kastam/JPJ

K.9 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

30.

Memandu dalam keadaan mengantuk

K.10 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

31.

Tidak boleh mengawal kenderaan ketika memandu

K.17 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

32.

Menggunakan telefon bimbit ketika memandu

K.17(A) RTR

K.17(A)(2) RTR

RM 300.00

 

33.

Memotong di garisan berkembar

K.12(3)(a)75 LN 166/59

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

34.

Membuat pusingan U dalam keadaan laju

K.13 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

35.

Meninggalkan kenderaan dengan menghidupkan enjin/brek tangan

K.14 RTR

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

36.

Berhenti yang lama/melengahkan proses memunggah keluar barang

K.15 RTR

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

37.

Brek tidak berfungsi

K.15(9)MV(C/U) LN 170/59

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

38.

Menghalang lalulintas/tidak berhenti rapat ke tepi jalan ketika mengambil/menurunkan penumpang

K.16 RTR

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

39.

Tidak mematuhi lampu isyarat

K.17 & K.18 TS(LN 167/59)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

40.

Meter had laju tidak berfungsi

K.104 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

41.

Membawa/menyusun barang di dalam keadaan bahaya

K.18 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

42.

Membawa barang dalam keadaan merbahaya/jatuh

K.92 MV (C/U)

K.92(A)MV(C/U)

RM 300.00

 

43.

Menggunakan kenderaan yang tidak sesuai/merbahaya

K.20 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

44.

Tidak memasang bendera merah ketika membawa barang lebih daripada 6 kaki

K.92(2)MV (C/U) K.21 RTR

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

45.

Bonet kenderaan terbuka dan membahayakan kenderaan

K.22 RTR

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

46.

Cermin sisi motosikal tidak bersesuaian

K.21 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

47.

Pengelap cermin kereta tidak berfungsi

K.23 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

48.

Hon tidak berfungsi/siren dengan 2 nada

K.24 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

49.

Lampu isyarat tidak berfungsi

K.25 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

50.

Lampu brek tak berfungsi/berkelip-kelip/tidak terang

K.26 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

51.

Tidak mempunyai penutup badan

K.31 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

52.

Tidak mempunyai pantulan lampu warna merah

K.32 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

53.

Mengubah badan kenderaan atau aksesori (Barang/PSV)

K.34 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

54.

Kenderaan tidak berada di dalam keadaan baik

K.94 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

55.

Brek/gear/setering/pengelap cermin tidak berada di dalam keadaan baik

K.95 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

56.

Lampu kenderaan tidak berada di dalam keadaan baik/tidak berfungsi

K.97 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

57.

Tidak memasang lampu di waktu malam

K.101 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

58.

Tidak menggunakan tanda amaran tiga segi

K.101A MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

59.

Berhenti di kanan jalan dengan lampu menyala

K.102 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

60.

Penyeyap bunyi/ekzos tidak berada dalam keadaan baik

K.103 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

61.

Meter had laju bermasalah

K.104 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

62.

Gagal mengekalkan keadaan tayar/tayar botak

K.105 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

63.

Asap berlebihan - bahaya

K.107 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

64.

Ekzos membuat bunyi bising

K.109 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

65.

Tangki bocor

K.108 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

66.

Menghalang lalulintas kecuali menurunkan penumpang

K.113 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

67.

Engin tidak dimatikan/menggunakan brek tangan ketika memberhentikan kereta

K.116 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

68.

Gagal memberikan maklumat yang disahkan

Seksyen 34(2)

Seksyen 34(4)

Mahkamah

 

69.

Memandu di dalam keadaan lesen digantung

Seksyen 38(5)

Seksyen 38(5)

Mahkamah

 

70.

Lampu depan selain daripada warna putih

K.96(2)(i)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

71.

Larangan menggunakan cermin gelap

K.5 MV(PCTG)1991

K.10 MV (PCTG)

RM 200.00

 

 

    AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Kelas, Daftar dan Lesen Kenderaan Motor dan Pemandu
BAHAGIAN II
(v) Pemandu/Lesen Konduktor untuk Awam/Pekerja/Kenderaan Barang
 
 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

a) Tidak memiliki Lesen Vokasional (PSV, GDL, KON)
b) Lesen Vokasional tamat tempoh

Seksyen 56(1)
-
Seksyen 57

Seksyen 56(6)

RM 300.00
-
RM 150.00

 

2.

Gagal mengeluarkan insuran dalam tempoh 5 hari

Seksyen 58(1)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

3.

Gagal menunjukkan lesen semasa pemeriksaan

Seksyen 58(2)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

4.

Menolak arahan pemeriksaan/melanggar arahan penggunaan kenderaan (PG 1) (pemandu)

Seksyen 59(1)

Seksyen 59(9)

RM 300.00

 

5.

Menolak arahan pemeriksaan/produce vehicle and licence/notis PG3 (pemunya) (Lampiran A2)

Seksyen 61(1)

Seksyen 61(3)

Lampiran A2

 

6.

a) Menolak arahan di stesen timbang
b) Membuang muatan sebelum ditimbang

Seksyen 63(1)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

7.

Gagal membawa kenderaan ke tempat yang diarahkan

Seksyen 64(1)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

8.

Mengubahsuai kenderaan tanpa kebenaran

Seksyen 64(2)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

9.

Gagal memaklumkan pertukaran alamat(PSV)

K.8 PSV(LCD)LN 177/59

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

10.

Tidak mematuhi had berat di stesen timbang

K.10 MV(W)P.U(A)466/90

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

11.

PSV mengguna perkhidmatan pengawal keselamatan

K.41 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

12.

Tayar tidak mengikut ukuran/saiz yang sebenar

K.46 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

13.

Gagal untuk mempamerkan rekod penumpang/pemandu/ barang/ perkhidmatan

K.44 MV(CT)LN 175/59

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

14.

Tidak ada lambang kenderaan barang pada badan kenderaan

K.86 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

15.

a) Kenderaan membawa lebih penumpang
b) Van membawa lebih penumpang

K.90 MV(C/U)

K.90(A)MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00
RM 200.00

 

16.

Membawa barang dengan kenderaan yang tidak sesuai

K.93 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

17.

Paip ekzos tidak berada dalam keadaan baik (PSV)

K.130 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

18.

PSV membawa bahan mudah terbakar

K.132 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

19.

Tidak memeriksa barangan penumpang (Teksi/Kereta Sewa)

K.133 MV(C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

 

 

   

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (ACT 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
BAHAGIAN IIA
(i) Jadual Pemeriksaan Kenderaan Motor

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Tidak memiliki sijil pemeriksaan

Seksyen 66A(1)

Seksyen 66A(2)

RM 300.00

 

2.

Tidak memaparkan sijil pemeriksaan pada kenderaan

Seksyen 66D(1)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

3.

Palsu/tukar, conteng, musnah atau menulis atau melukis di atas sijil  pemeriksaan yang dipaparkan

Seksyen 66D(2)

Seksyen 119(2)

Mahkamah

 

 

   

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (ACT 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
BAHAGIAN III
(i) Jalan

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Menggunakan laluan kenderaan khas/melanggar peraturan laluan kenderaan khas

Seksyen 70(1)

Seksyen 70(4)

RM 300.00

2.

Menghalang laluan pejalan kaki

Seksyen 75

Seksyen 75(5)

RM 300.00

3.

Tidak berhenti semasa sekatan jalan

Seksyen  78(2)

Seksyen 78(2)

RM 300.00

4.

Meletak kenderaan di kawasan larangan
a) tanda tidak boleh meletak kenderaan
b)
garisan kuning

-

K.8A(TS(SCT)59LN 167/59
K.12(3A)TS(SCT)

-

Seksyen 119(2)
Seksyen 119(2)

-

-

RM 200.00
RM 200.00

5.

Gagal mematuhi/abaikan  tanda lalulintas

Seksyen 79(2)

Seksyen 79(2)

RM 200.00

6.

Lumba haram

Seksyen 81

Seksyen 81(2)
Seksyen 81(3)

Mahkamah

7.

Melintas jambatan dengan berat yang dilarang

Seksyen 86(1)

Seksyen 86(3)

Mahkamah

 

8.

Meletak kenderaan di kawasan larangan
a) Simpang jalan/selekoh
b) Paip bomba
c) Merbahaya/kawasan terlindung
d) Perhentian bas

-

K.12(1)RTR
K.12(2)RTR
K.12(4)RTR
K.12(3)RTR

-

Seksyen 119(2)
Seksyen 119(2)
Seksyen 119(2)
Seksyen 119(2)

-

RM 200.00
RM 200.00
RM 200.00
RM 200.00

9.

Membaiki/membasuh kenderaan di laluan pejalan kaki

K.48 RTR

Seksyen 119(2)

RM 100.00

10.

Berhenti/menghalang lorong pejalan kaki

K.38 RTR

Seksyen 119(2)

RM 200.00

11.

Menggunakan/meletak kenderaan di bahu jalan

K.50 RTR

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

 

   

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
BAHAGIAN IV
i) Peruntukan Kesalahan Untuk Pihak Ketiga Di dalam Penggunaan Kenderaan Bermotor

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

Kes Mahkamah

 

1.

Tiada perlindungan insuran

Seksyen 90(1)

Seksyen 90(2)

-

Mahkamah

 

2.

Pemunya gagal menunjukkan insuran

Seksyen 103

Seksyen 103

RM 100.00

-

 

 

   

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
BAHAGIAN V
(i) Kesalahan dan Pelbagai Kesalahan

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Palsu/memalsukan (mengeluarkan/menukar), rosak/cuba merosakkan/conteng/menggunakan lesen /dokumen/plat palsu

Seksyen 108

Seksyen 108

Mahkamah

 

2.

Menghalang/menganggu lalulintas

Seksyen 110

Seksyen 110

RM 200.00

 

3.

a) Enggan memberikan maklumat
b) Maklumat palsu

Seksyen 114(2)

Seksyen 114(2)

RM 300.00 

Mahkamah

 
 

 

   

AKTA LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987 (AKTA 334 ) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958

BAHAGIAN IV
(i) Kesalahan-kesalahan Melibatkan Lesen

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Tidak mematuhi peraturan lesen permit

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

2.

Tidak membawa permit/lesen/lesen tukar sementara

Seksyen 19(1) (e) (ii)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

3.

Lesen/permit/lesen tukar sementara tamat tempoh (tidak ada permohonan baru)

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

4.

Tidak memiliki permit/lesen tukar sementara

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

5.

Tidak membawa jadual/kad bayaran

Seksyen 19(1) (a) (iv)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

6.

Tidak membawa jadual perjalanan

Seksyen 19(1) (a) (iv)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

7.

Tidak membawa jadual lawatan/aturcara

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

8.

Tidak membawa senarai penumpang

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

9.

Tidak ada panduan pelancong dipaparkan

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

10.

Tiada konduktor

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

11.

Tidak mengikut jadual/kad bayaran

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

12.

Tidak mematuhi jadual perjalanan

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

13.

Tidak mengikut aturcara lawatan

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

14.

Tidak memulakan/kembali ke pangkalan

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

15.

Jalan pintas

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

16.

Melebihi kawasan operasi

Seksyen 19(1) (a) (iii)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

17.

Membawa penumpang tidak mengikut permit

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

18.

Membawa barang tidak mengikut permit

Seksyen 19(1) (b) (iii)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

19.

Membawa penumpang berlebihan

Seksyen 19(1) (a) (iv)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

20.

Membawa barang lebih muatan (Lampiran A1)

Seksyen 19(1) (b) (vi)

Seksyen 19(3)

(Lampiran A1)

 

21.

Mengambil/menurunkan penumpang/kadar bayaran atau berhenti di kawasan yang dilarang

Seksyen 19(1) (a) (v)

Seksyen 19(3)

RM 150.00

 

22.

Menggunakan kadar sewa lesen 'C'

Seksyen 19(1) (b) (iv)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

23.

Mengenakan tambang untuk kenderaan pekerja

Seksyen 19(1) (d) (iii)

Seksyen 19(3)

RM 200.00

 

24.

Membawa barang yang tidak bersesuaian

Seksyen 19(1) (b) (iii)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

25.

Menarik lori panjang yang lain

Seksyen 19(1)

Seksyen 19(3)

RM 300.00

 

26.

Tidak mematuhi/memungkiri lesen/permit CVLB seperti yang ditetapkan dalam peraturan

Seksyen 20(2)

Seksyen 20(2)

RM 300.00

 

27.

Kenderaan tidak berada di dalam keadaan baik (PG 1)

Seksyen 20(1)(a)

Seksyen 20(2)

RM 300.00

 

28.

Kenderaan melebihi had laju

Seksyen 20(1)(b)

Seksyen 20(2)

RM 300.00

 

29.

Gagal mengeluarkan rekod/kenyataan (Seksyen 40)

Seksyen 20(1)(c)

Seksyen 20(2)

RM 300.00

 

 

 

   

AKTA LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987 (AKTA 334) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
Bahagian VI

(i) Kesalahan dan Hukuman

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman  Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

PSV tanpa lesen/menggunakan lesen untuk tujuan lain

Seksyen 33

Seksyen 33

Mahkamah

 

2.

Kenderaan barang tanpa lesen/menggunakan lesen untuk tujuan lain

Seksyen 34(1)

Seksyen 34(1)

Mahkamah

 

 

3.

Kenderaan barang membawa penumpang tanpa lesen

Seksyen 35

Seksyen 35

Mahkamah

 

4.

Pemunya mengubahsuai struktur kenderaan

Seksyen 38(1)

Seksyen 38(2)

RM 300.00

 

5.

Gagal mengeluarkan rekod/menolak notis mengeluarkan rekod/kenyataan

Seksyen 40

Seksyen 40(4)

RM 200.00

 

6.

Palsu/memalsukan (menunjukkan/tukar/
rosak/cuba merosakkan/conteng). Menggunakan permit lesen/dokumen palsu

Seksyen 42(1)
Seksyen 42(2)

Seksyen 42(3)

Mahkamah

 

 

 

   

AKTA MAJLIS PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987 (AKTA 334) DAN PERATURAN LALULINTAS 1958
(i) Peraturan

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan 

Hukuman Seksyen/Hukuman

Kadar Kompaun

1.

Tidak menggunakan meter teksi

K.23 MV (CT) LN.175/59

Seksyen 119(2)

RM 300.00

2.

Mengubahsuai meter teksi

K.21 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

3.

Memulakan teksi meter awal

K.22 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

4.

Tidak menutup meter teksi ketika berhenti rehat di gerai

K.25 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

5.

Menyorok/menutup meter teksi

K.26 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

6.

PSV menolak untuk mengambil penumpang

K.27 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

7.

Teksi mengambil bayaran lebih daripada 10 sen kepada penumpang tambahan

K.28 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

8.

Teksi mengambil penumpang lain tanpa menghiraukan penumpang yang sedia ada

K.31 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

9.

Membiarkan teksi/kereta sewa

K.32 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

10.

Teksi/kereta sewa mengambil/menurunkan penumpang di perhentian bas

K.33 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

11.

Tidak membawa kad bayaran

K.35 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

12.

Teksi/kereta sewa mengupah penumpang

K.36 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

13.

Teksi/kereta sewa menggunakan jalan jauh

K.38 MV (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

14.

Gagal menyerahkan barang yang tinggal oleh penumpang dalam masa 12 jam

K.43 MV  (CT)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

15.

PSV tanpa kotak kecemasan

K.81 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

16.

PSV tanpa alat pemadam kebakaran

K.80 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

17.

Tiada bakul sampah/notis jangan buang sampah merata-rata

K.81 A/B MV (C/U)
(P.U(A)109/80)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

18.

Tandas bas ekspres tidak berfungsi

K.83 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

19.

PSV tanpa label bilangan penumpang/nama dan alamat pada kenderaan

K.85 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 100.00

 

20.

Lebihan muatan untuk kenderaan < 5000kg
i)  Muatan melebihi 50%
ii) Muatan kurang dari 50%

K.89 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

-

RM 200.00
RM 150.00

 

21.

PSV membawa lebih penumpang

K.90 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

22.

Tandas bas ekspress tidak dijaga

K.127 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

23.

Pemandu menyalahgunakan BB/BE/BP/BK/BS/BM /tidak berhenti rapat ke tepi jalan/melengahkan proses memunggah keluar barang
a) Kesalahan serius
b) Kesalahan kurang serius

K.17PSV(LCD) LN 177/59

Seksyen 119(2)

-

-

RM 300.00
RM 200.00

 

24.

BB/BE/BP/BK/BS/BM bas tidak memaparkan pelan perjalanan

K.123 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

25.

Tiada lampu di dalam bas

K.128 MV (C/U)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

26.

Sekolah memandu tanpa permit SM1

K.3(1) MV (D/S)92

Seksyen 119(2)

Mahkamah

 

27.

Pengajar sekolah memandu tanpa sijil SM2

K.3(2) MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

28.

Memaparkan 'L' tanpa permit SM1

K.4(1) MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

29.

Melanggar peraturan SM2, beroperasi di luar kawasan atau daerah/tidak memaparkan SM1/sewa/buka cawangan/pejabat kecil/pengajar sekolah memandu tanpa sijil SM2

K.9 MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

30.

Sekolah memandu menggunakan kenderaan tanpa sijil SM3

K.12(1) MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

31.

Melanggar peraturan SM2, mengajar sekolah memandu yang lain/kelas lesen yang berlainan/sijil tamat tempoh

K.13 MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

32.

Menyalahgunakan SM3 untuk kenderaan lain

K.15(1) MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 300.00

 

33.

Gagal mengekalkan keadaan kenderaan/digunakan oleh pengajar lain/beroperasi di luar kawasan

K.16(1) MV (D/S)

K.16(2) MV (D/S)

RM 300.00

 

34.

Pengajar tidak berkeupayaan/pakaian tidak kemas/merokok/mabuk/penagih

K.17(1) MV (D/S)

K.17(2) MV (D/S)

RM 300.00

 

35.

Tiada lambang sekolah memandu/huruf 'L'

K.21(1) MV (D/S)

K.21(3) MV (D/S)

RM 150.00

 

36.

Tiada brek kedua/cermin pandang belakang

K.22 MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 150.00

 

37.

Tidak membawa sijil SM2/SM3

K.23(1) MV (D/S)

K.23(2) MV (D/S)

RM 150.00

 

38.

Pindah pejabat tanpa kelulusan

K.30 MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

39.

Tidak menyimpan/mengekalkan rekod SM4/SM5

K.34 MV (D/S)

Seksyen 119(2)

RM 200.00

 

40.

Lain-lain kesalahan

-

-

RM 100.00

 

 

   

KES KES LEBIH MUATAN - LAMPIRAN A1

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kompaun

 

1

Kenderaan 2501-5000kg.
Berat gandar > 50% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 200.00

 

2

Kenderaan 2501-5000kg.
Berat gandar < 50% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 150.00

 

3

Kenderaan 5001-12000kg. Berat gandar > 5001kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

Mahkamah

 

4

Kenderaan 5001-12000kg. Berat  gandar 2001-5000kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 300.00

 

5

Kenderaan 5001-12000kg. Berat gandar < 2000kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 150.00

 

6

Kenderaan 12001-16000kg.
Berat gandar > 6001kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

Mahkamah

 

7

Kenderaan 12001-16000kg.
Berat gandar 3001-6000kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 300.00

 

8

Kenderaan 12001-16000kg.
Berat gandar < 3000kg.

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 150.00

 

9

Kenderaan > 26001kg.
Berat gandar > 30% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b)(vi)ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

Mahkamah

 

10

Kenderaan > 26001kg.
Berat gandar 15%-30% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 300.00

 

11

Kenderaan > 26000kg.
Berat gandar < 15% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 200.00

 

12

Kenderaan 16001-26000kg.
Berat gandar > 30% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

Mahkamah

 

13

Kenderaan 16001-26000kg.
berat gandar 15%-30% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b) (vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 300.00

 

14

Kenderaan 16001-26000kg.
Berat gandar < 15% dpd muatan

Seksyen 19(1)(b)(vi) ALPKP

Seksyen 19(3) ALPKP

RM 200.00

 

 

   
KES-KES GAGAL UNTUK MEMBUAT PEMERIKSAAN (Kesalahan PG3) - Lampiran A2

 

 

 

Jenis Kesalahan

Kesalahan Seksyen/Peraturan

Hukuman Seksyen/Peraturan

Kadar Kompaun

 

1.

Lori, bas, lori panjang (kenderaan > 6,000kg.)

Seksyen 61(1)APJ

Seksyen 61(3) RTA

RM 300.00

 

2.

Kenderaan terkawal, teksi, kereta sewa, lori kecil (kenderaan < 6,000kg.)

Seksyen 61(1)APJ

Seksyen 61(3) RTA

RM 150.00