Make your own free website on Tripod.com

KATA-KATA ALUAN DARI KETUA PENGARAH

 

Selamat datang kepada pengunjung laman web Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia sekalian.

Sebagai sebuah Jabatan yang berhubungan terus dengan pelanggan dan bertanggungjawab dalam mendaftar dan melesenkan semua jenis kenderaan, merancang dan memantau sistem latihan dan pendidikan pemandu, menguji dan melesen pemandu, menguatkuasa undang-undang serta memberi khidmat nasihat teknikal, maka sudah tentu banyak maklumat yang boleh dikongsi antara JPJ dengan orang ramai.

Dengan adanya portal ini, ianya diharap akan menjadi sumber rujukan yang berguna kepada pelanggan dan bukan pelanggan JPJ dalam memperolehi maklumat terkini berkaitan JPJ. Selain itu, laman web ini dapat memberi kemudahan kepada pengunjung untuk mendapatkan maklumat mengenai senarai hitam, mengemukakan pertanyaan, membuat aduan mengenai sesuatu perkhidmatan JPJ yang tidak memuaskan agar ianya dapat diselesaikan.

Saya percaya melalui laman ini, ianya memberi ruang luas kepada pelanggan-pelanggan Jabatan Pengangkutan Jalan untuk berinteraksi dengan jabatan ini terutama sekali dalam menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi.

Saya amat mengalukan-alukan cadangan, penambahbaikan dan pandangan yang membina untuk memantapkan lagi maklumat di laman web ini.

Selamat melayari portal JPJ

 

Dato' Hj Emran bin Hj Kadir

Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan