Make your own free website on Tripod.com

PELESENAN KENDERAAN

 

Perbandingan harga cukai jalan


Cukai jalan tahunan untuk kenderaan salon, milik persendirian dan motosikal

 

Kapasiti silender

Malaysia Barat

Sabah

Sarawak

       
A. ISIAN PETROL      

1,000 c.c yang pertama atau kurang dari 500 c.c

13 sen per c.c (minimum RM 100)

10 sen per c.c

RM 12.00 per 100 c.c atau sebahagiannya

200 c.c atau 500 c.c seterusnya

15 sen per c.c

12 sen per c.c

RM 12.00 per 100 c.c atau sebahagiannya

300 c.c. atau 500 c.c. seterusnya

20 sen per c.c

18 sen per c.c

15 sen per c.c.

500 c.c. seterusnya

35 sen per c.c

25 sen per c.c

30 sen per c.c.

500 c.c. seterusnya

RM 1.00 per c.c

56 sen per c.c

63 sen per c.c.

500 c.c. seterusnya

RM 2.50 per c.c

RM 1.00 per c.c

RM 1.00 per c.c.

Baki seterusnya RM 4.50 per c.c RM 1.75 per c.c RM 1.50 per c.c.

Melebihi 7 muatan (termasuk pemandu)

Tambah 25% daripada kadar  di atas

Tambah 25%  daripada kadar di atas

-

       

B. ISIAN DIESEL

4 kali ganda dari kadar isian petrol di atas

3.5 kali ganda dari kadar isian petrol di atas

Kadar yang sama dengan isian petrol di atas


Nota : Bayaran di atas adalah dikira kepada 10 sen terhampir.
 


Cukai jalan tahunan untuk motorsikal

 

KAPASITI SILENDER MALAYSIA BARAT & SARAWAK
A ISIAN PETROL  
00001 c.c - 00075 c.c. PERCUMA
00076 c.c - 00100 c.c. PERCUMA
00101 c.c - 00150 c.c. PERCUMA
00151 c.c - 00200 c.c. RM 100.00
00201 c.c - 00250 c.c. RM 150.00
00251 c.c - 00500 c.c. RM 200.00
00501 c.c - 00800 c.c. RM 300.00
00801 c.c - 99999 c.c. RM 400.00

 

KAPASITI SILENDER SABAH
A. ISIAN DIESEL  
00001 c.c - 99999 c.c.

RM 50.00


 

Cukai jalan tahunan untuk kereta salon dan kenderaan syarikat

 

 

Kapasiti Silender (c.c) Malaysia Barat Sabah Sarawak
       
A ISIAN PETROL      
1,000 c.c pertama atau kurang atau 500 c.c pertama 26 sen per c.c (minimum RM 100) 10 sen per c.c RM 12.00 per 100 c.c atau sebahagiannya
200 c.c atau 500 c.c seterusnya 30 sen per c.c 12 sen per c.c RM 12.00 per 100 c.c. atau sebahagiannya
300 c.c. atau 500 c.c. seterusnya 40 sen per c.c 18 sen per c.c 15 sen per c.c.
500 c.c. seterusnya 70 sen per c.c. 25 sen per c.c. 30 sen per c.c.
500 c.c. seterusnya RM 3.00 per c.c. 56 sen per c.c. 63 sen per c.c.
500 c.c. seterusnya RM 7.50 per c.c. RM 1.00 per c.c. RM 1.00 per c.c.
Baki seterusnya RM 13.50 per c.c. RM 1.75 per c.c. RM 1.50 per c.c.
Melebihi 7 muatan (termasuk pemandu) Tambah 25% dari kadar di atas Tambah 25% dari kadar di atas  
       
B ISIAN DIESEL 8 kali ganda dari kadar isian petrol di atas 3.5 kali ganda dari kadar isianpetrol di atas Kadar yang sama dengan isian petrol di atas

Nota : Bayaran di atas adalah dikira kepada 10 sen terhampir.

Pembaharuan cukai jalan

 

Dokumen diperlukan :       

 • Kad pendaftaran kenderaan yang asli

 • Polisi insuran/nota perlindungan

 • Bayaran yang tertulis dalam kad pendaftaran

Tempat

 

Di mana-mana pejabat JPJ atau pejabat pos yang menyediakan perkhidmatan ini.


Kehilangan cukai jalan

Dokumen diperlukan :

 • Borang JPJK7 yang lengkap
 • Kad pendaftaran kenderaan yang asli
 • Laporan polis
 • Bayaran
Semenanjung Sabah Sarawak
Motorsikal RM 20.00 RM 25.00  RM 20.00
Kenderaan lain RM 50.00 RM 25.00 RM 20.00

 

 

Cukai jalan rosak

Dokumen diperlukan :

 • Borang JPJK7 yang lengkap
 • Kad pendaftaran kenderaan yang asli
 • Cukai jalan yang rosak
 • Tiada bayaran dikenakan