Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN KAMI  

 

   

Lesen memandu  

   

    Pengujian

    Pelesenan

    Permit antarabangsa

    Pembaharuan lesen

    Penambahan maklumat

Rangkaian Perkhidmatan Awam (Pejabat Pos)

 

    Pembaharuan LDL

    Pembaharuan CDL

    Pembaharuan cukai jalan

Institut Memandu

 

    Permit

    Sijil mengajar

    Sijil kenderaan

    Pembaharuan

Kenderaan

 

    Pendaftaran

    Pembaharuan lesen

    Pindahan hakmilik

    Tuntutan hakmilik

    Permintaan maklumat

    Pertukaran maklumat

Perkhidmatan kepada agensi lain

 

    PDRM

    DBKL

    Majlis Perbandaran

    PUSPAKOM

    BPR

    Kementerian Alam Sekitar

Penguatkuasaan   

 

    Penyelesaian saman

    KEJARA

    Stesen tititimbang

    Senarai hitam