Make your own free website on Tripod.com

PENDAFTARAN NOMBOR PLAT KENDERAAN

 

Kategori-kategori nombor pendaftaran

 

1.             Nombor-nombor Bernilai Utama (Golden Numbers)

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

 

2.             Nombor-nombor Menarik

 

11 12 13 14 15 16 17 18
19 22 28 33 38 55 66 77
88 99 111 222 333 555 666 777
888 999 1111 2222 3333 5555 6666 7777
      8888 9999      

 

3.             Nombor-nombor Popular

 

20      21      23      24      25      26      27      29

30      31      32      34      35      36      37      39

40      41      42      43      44      45      46      47     

48      49      50      51      52      53      54      56     

57      58      59      60      61      62      63      64     

65      67      68      69      70      71      72      73     

74      75      76      78      79      80      81      82     

83      84      85      86      87      89      90      91     

92      93      94      95      96      97      98      100

200    300    400     500     600     700     800     900    

1000   1001   1122   1221   1133   1331   1155   1551  

1166   1177   1771   1188   1818   1881   1199   1919  

1991   2000   2002   2020   2211   2112   2233   2332  

2255   2525   2552   2266   2662   2277   2727   2772  

2288   2828   2882   2299   2929   2992   3000   3003  

3030   3311   3131   3113   3322   3232   3223   3355

3535   3553   3366   3636   3663   3377   3773   3388  

3838   3399   3939   3993   4000   5000   5005   5515  

5115   5522   5533   5353   5335   5566   5665   5577  

5775   5588   5885   5599   5995   6000   6006   6611  

6116   6622   6633   6336   6655   6556   6677   6776  

6688   6868   6886   6699   6969   6996   7000   7007  

7070   7711   7171   7117   7722   7227   7733   7373  

7755   7557   7766   7667   7788   7878   7887   7799  

7997   8000   8008   8811   8181   8118   8822   8228  

8833   8383   8338   8855   8558   8866   8668   8877  

8778   8899   8989   8998   9000   9009   9911   9119  

9922   9229   9933   9339   9955   9559   9966   9696  

9669   9977   9779   9988   9898   9889  

 

·         Mana-mana nombor pendaftaran lain yang menerima tempahan adalah termasuk di bawah kategori ini.

 

4.             Nombor-nombor semasa (Running Numbers)

 

Bermaksud suatu nombor pendaftaran dari kategori selain di atas.

 

  

Dokumen yang perlu dikemukakan

  1. Borang tempahan nombor pendaftaran.

  2. Bayaran perkhidmatan RM 10.00.

  3. Bayaran harga tempahan sekurang kurangnya RM 200.00 atau 10% daripada harga tempahan penuh yang dibuat mengikut mana yang lebih tinggi (dalam bentuk cek bank/deraf bank/kiriman wang pos dipalang dan dibayar kepada JPJ negeri berkenaan).

  4. Sampul surat bersetem dan beralamat sendiri.

 

NOTA : Semua dokumen hendaklah diisi ke dalam sampul surat dan diletakkan serta ditulis di luar sampul surat :

                             

   “TEMPAHAN NOMBOR PENDAFTARAN ………………………………..”

 

dan dimasukkan ke dalam peti tempahan yang disediakan.

 

Keputusan

 

  1. Surat keputusan akan dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dan tidak berjaya.

  2. Bagi pemohon yang tidak berjaya, cek bank/deraf bank/kiriman wang/wang pos akan dikembalikan.

  3. Senarai nama pemohon yang berjaya akan dipamerkan di JPJ negeri/Cawangan yang berkenaan.

  4. Bagi pemohon yang berjaya, tempoh dua (2) minggu diberikan bagi menjelaskan baki harga tempahan.

  5. Pemohon yang telah menjelaskan bayaran hendaklah mendaftarkan nombor tersebut dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan dikeluarkan.

  6. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Nombor Pendaftaran adalah muktamad.

 

PERINGATAN : Pemohon yang berjaya dilarang sama sekali memberi/menjual nombor pendaftaran mereka kepada orang lain kecuali dengan pertimbangan khas dari Pengarah Negeri seperti kes pertukaran daripada ibu/bapa kepada anak, suami/isteri/anak dan individu kepada syarikat di mana ia menjadi Lembaga Pengarah.

 

Harga Tempahan

 

1.     Harga tempahan minima bagi setiap nombor pendaftaran tertakluk kepada kategori nombor seperti berikut  :

 

Nombor Bernilai Utama : RM 2,000
Nombor Menarik : RM 800
Nombor Popular : RM 200

 

2.      Tempahan akan dibuka bagi tempoh tidak kurang dari tiga (3) minggu bagi sesuatu siri.