Make your own free website on Tripod.com

 

Senarai Borang

   
  Borang tukar enjin
  Borang permohonan pendaftaran kenderaan motor [JPJK1]
  Borang penyata pertukaran milikan kenderaan secara sukarela oleh pemunya berdaftar [JPJK3]
  Borang penyata pertukaran milikan kenderaan motor selain daripada pindahmilik secara sukarela oleh pemunya berdaftar [JPJK3A]
  Notis penukaran butir butir kenderaan dan pemunya berdaftar
  Borang permohonan lesen memandu [JPJL1]
  Pemberitahuan pindaan butir butir lesen lesen memandu [JPJL7]
  Permohonan lesen vokasional [JPJL8]
  Borang permohonan pengecualian pemakaian kaedah 5 (3) kaedah-kaedah kenderaan motor ( lesen memandu )
  Borang tawaran nombor pendaftaran kenderaan