Make your own free website on Tripod.com

 

 

PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN LESEN MEMANDU

 

 

PERMOHONAN TUKAR LESEN MEMANDU POLIS/TENTERA KEPADA LESEN MEMANDU AWAM

 

 

Permohonan penukaran Lesen Memandu Polis/Tentera boleh dikemukakan di mana-manaPejabat JPJ Negeri ,Pejabat JPJ Cawangan a

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  • Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJL1)

  • Lesen Memandu Polis/Tentera asal dan salinan

  • Surat dari Pegawai memerintah yang bertauliah mengikut kelas yang ia layak (surat pengesahan Unit Pengangkutan Polis/Tentera)

  • Lesen Memandu Awam (untuk tambah kelas)

BAYARAN

  • Bayaran yag ditetapkan sebagaimana kadar Lesen Memandu dan diambil kira mulai dari tarikh pertukaran lesen memandu

 

PERTANYAAN

 

ALAMAT BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU IBU PEJABAT

 

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

NO TEL IBU PEJABAT : 03 88866400

NO FAX : 03 88889645