Make your own free website on Tripod.com

 

 

PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN LESEN MEMANDU

 

 

PERMOHONAN UJIAN LISAN (UNDANG-UNDANG BAHAGIAN I)

 

 

Permohonan untuk menduduki Ujian Lisan (Undang-undang Bahagian I) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Cawangan sahaja

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Mestilah berumur 40 tahun ke atas

  • Gagal ujian bertulis sebanyak 3 kali

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  • Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJl1)

  • Kad Pengenalan/Pasport (asal/salinan)

  • Sijil kursus Kurikulum Pendidikan Pemandu (JPJL2A)

  • KAd Penetapan Ujian Memandu (JPJL3)

  • Surat Pengesahan daripada Pegawai Perubatan (jika cacat anggota)

  • Sijil Lulus Ujian Mata (huruf dan warna)

BAYARAN

  • RM 10.00 untuk KAD JPJL3

 

PERTANYAAN

 

ALAMAT BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU IBU PEJABAT

 

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

NO TEL IBU PEJABAT : 03 88866400

NO FAX : 03 88889645