Make your own free website on Tripod.com

 

  Saya mempunyai lesen memandu percubaaan yang telah tamat tempoh melebihi satu tahun. Bolehkah saya
memperbaharui lesen tersebut tanpa apa-apa sekatan ?

Lesen memandu percubaan yang telah tamat tempoh selama setahun tidak boleh diperbaharui lagi. Tetapi
berhak mengemukakan rayuan kepada Ketua Pengarah JPJ secara bertulis untuk menyatakan sebab-sebab
mengapa lesen tersebut tidak di perbaharui dalam tempoh sah