Make your own free website on Tripod.com

 

  Apakah tahap kegelapan cermin gelap yang dibenarkan dinegara ini ?
  Tahap Kegelapan cermin gelap yang dibenarkan di negara ini ialah pada kadar 50% untuk cermin