Make your own free website on Tripod.com

 

  Saya bercadang membeli kenderaan secara lelongan awam. Kereta tersebut tiada mempunyai kad pendaftaran. Bagaimanakah caranya untuk saya menguruskan pertukaran hak milik kenderaan tersebut ?
   
  Proses untuk membuat pertukaran hakmilik secara lelong/tender adalah seperti dibawah
  1. Borang JPJK3A (Borang penyata pertukaran milikan kenderaaan motor selain daripada pindah milik secara sukarela oleh pemunya berdaftar)
  2. Borang JPJK3 (Borang penyata pertukaran milikan kenderaan motor secara sukarela oleh pemunya berdaftar)
  3. Lampiran A
  4. Surat Tawaran Lelongan Kenderaan
  5. Jadual Keempat
  6. Jadual Kelima
  7. Laporan Polis
  8. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
  9. Salinan Surat Perjanjian Kenderaan
  10. Bayaran Proses