Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

TEKNIK

PANDUAN MEMOHON PEMASANGAN AKSESORI KENDERAAN

1

2

3

JENIS-JENIS PERMOHONAN

 1. Permohonan membawa bot/sampan/kenu, papan luncur

 2. Permohonan memasang

  1. takal

  2. lampu sorot

  3. rak kerja

  4. membawa tangga

  5. alat saluran udara untuk menyelam

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 

Bagi kategori 1 - permohonan dihantar terus kepada JPJ negeri dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut .  

 1. Borang/surat permohonan

 2. Salinan perakuan pendaftaran kenderaan

 3. Katalog/risalah/spesifikasi teknikal yang lengkap

 4. Dikembalikan ke Bahagian Teknik

 

 

MAKLUMAN

Surat kelulusan dari Bahagian Teknik hendaklah sentiasa dibawa bersama di dalam kenderaan supaya pihak berkuasa boleh memeriksanya pada bila-bila masa.

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

BAHAGIAN TEKNIK

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

ARAS 2, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

 

TEL : 03 88866400

FAX : 03 88889645

1

2

3