Make your own free website on Tripod.com

 

WAWASAN

"Menjadi peneraju kepada pembentukan sebuah sektor pengangkutan jalanraya yang cekap, berdisiplin dan selamat bagi menyokong pembangunan ekonomi dan sosial negara.

 

OBJEKTIF

 

Mewujud dan mentadbir sistem pendaftaran dan perlesenan semua jenis kenderaan bermotor yang berintegriti, berkesan dan selamat.

 

Mewujudkan dan mentadbir sistem latihan, pengujian dan perlesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang mahir, berdisplin dan berhemah.

 

Menguatkuasa dan mentadbir undang-undang jalanraya bagi melahirkan pengguna jalanraya yang mempunyai budaya kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan jalanraya.

 

Mewujudkan khidmat nasihat teknikal yang cekap bagi keperluan industri pengangkutan jalanraya.