Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN KENDERAAN

PERMOHONAN MELESEN KENDERAAN PEMASANGAN  BDM 5000 KG KE BAWAH (D'CONTROLLED)

1

2

3

PERMOHONAN BARU

 1. Laporan pemeriksaan PG11A (Laporan Pemeriksaan Kenderaan Barangan )

 2. Laporan Pemeriksaan VR 1 Pind.96 (Laporan Pemeriksaan Kenderaan)

 3. Borang JPJ K1

 4. Surat Timbang Kenderaan

 5. Disk Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM

 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan

 7. Sijil Pendaftaran Kenderaan

 

PERMOHONAN MENUKAR ENJIN KENDERAAN D'CONTROLLED

 1. Laporan Pengesahan Identiti Kenderaan B2 Pind. 1/99

 2. Borang JPJ 13/90

 3. Borang JPJ K8

 4. Surat Beli Enjin

 5. Surat Kastam No. 1 Pind. 8/89

 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan  

PERMOHONAN TAMBAH/TURUN BDM KENDERAAN D'CONTROLLED

 1. Laporan Pengesahan Identiti Kenderaan B2 Pind. 1/99

 2. Laporan PG 11A

 3. Slip Timbang Kenderaan

 4. Surat Bengkel

 5. Surat Kelulusan dari Ibu Pejabat (Bahagian

 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan

 

PERMOHONAN BERHENTI SEMENTARA KENDERAAN D'CONTROLLED

 

 1. Borang berhenti sementara MV 11 1/80 (s salinan)

 2. Disk Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM

 3. Disk Cukai Jalan

 4. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan

 

PERMOHONAN PEMBATALAN COP PERDAGANGAN KENDERAAN D'CONTROLLED

 

 1. Surat Permohonan Pembatalan Cop Perdagangan Kenderaan D'Controlled

 2. Disk Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM

 3. Disk Cukai Jalan

 4. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

PENGARAH PELESENAN KENDERAAN

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

BAHAGIAN PELESENAN KENDERAAN

ARAS 2, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

 

TEL : 03 88866400

FAX : 03 88889645

 

1

2

3