Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

TEKNIK

PANDUAN MEMOHON UBAHSUAI KENDERAAN PERDAGANGAN

1

2

3

JENIS-JENIS PERMOHONAN

 1. Tukar jenis badan kenderaan

 2. Memendek dan memanjangkan bes roda kenderaan

 3. Menukar kabin (cab) bagi kenderaan (buatan yang sama sahaja)

 4. Menukar pacuan roda kenderaan.

 5. Tukar gandar bukan tujuan naik had berat.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 

Dokumen yang perlu disertakan

 1. Borang permohonan

 2. Salinan Perakuan Pendaftaran kenderaan

 3. Surat Pengesahan dari Bengkel Bina Badan yang berdaftar dengan JPJ (asal)

 4. Salinan lesen pembawa dari LPKP

 5. Salinan pelan yang telah diluluskan oleh JPJ

 6. Salinan resit bayaran cukai Kastam dari Pejabat Kastam Bahagian Dalaman (khas untuk tukar Panel Van kepada Window Van)

 7. Dikembalikan ke Bahagian Teknik

 

 

MAKLUMAN

 

Selepas mendapat surat kelulusan, kenderaan yang ditambah/diubahsuai perlu menjalani pemeriksaan khas di PUSPAKOM

 

Pemilk perlu membawa laporan pemeriksaan dan dokumen kelulusan ke JPJ Negeri untuk dicatitkan ke dalam buku pendaftaran

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

BAHAGIAN TEKNIK

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

ARAS 2, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

 

TEL : 03 88866400

FAX : 03 88889645

1

2

3