Make your own free website on Tripod.com
RTD Branches
 

PENANG

Seberang Jaya Tuan Hj. Mohamad Nor b. Ismail
Jabatan Pengangkutan Jalan
Negeri Pulau Pinang
Bandar Seberang Jaya
13700 Seberang Perai
Telefon : 04-3988809 - 04-3988815
Faks : 04-3988807
Batu Uban En. Shafie b. Hj. May
Penolong Pegawai Penguatkuasa
Ketua
Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban
10510 Pulau Pinang
Telefon : 04-6581122 @ 04-6581070
Faks : 04-6576959