Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN PEMANDU

PERMOHONAN SALINAN LESEN MEMANDU KOMPETEN

1

2

3

Permohonan Lesen Memandu Percubaan (PDL) yang hilang atau rosak boleh dikemukakan di mana Pejabat JPJ Negeri , Pejabat JPJ Cawangan dan Pejabat JPJ Kecil

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  • Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJL1)

  • Laporan Asal/salinan Polis atau Surat Akuan Sumpah

  • Lesen Asal yang rosak (jika berkaitan)

  • Kad Pengenalan/Pasport (asal/salinan)

  • Gambar warna 1 keping (ukuran Lesen Memandu )

BAYARAN

  • Lesen Memandu CDL RM 20.00

  • GDL RM 5.00

  • PSV RM 5.00

  • KONDUKTOR RM 5.00

nota : Bagi salinan Lesen Vokasional (GDL/PSV) Pemohon dikehendaki menyertakan bersama Lesen Memandu (CDL) yang masih berkuat kuasa

 

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

 BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

TEL 03 88866400

FAX 03 88889645

1

2

3