Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN PEMANDU

PERMOHONAN TUKAR LESEN MEMANDU POLIS/TENTERA KEPADA LESEN MEMANDU AWAM

1

2

3

Permohonan penukaran Lesen Memandu Polis/Tentera boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Pejabat JPJ Cawangan

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  • Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJL1)

  • Lesen Memandu Polis/Tentera asal dan salinan

  • Surat dari Pegawai memerintah yang bertauliah mengikut kelas yang ia layak (surat pengesahan Unit Pengangkutan Polis/Tentera)

  • Lesen Memandu Awam (untuk tambah kelas)

BAYARAN

  • Bayaran yang ditetapkan sebagaimana kadar Lesen Memandu dan diambil kira mulai dari tarikh pertukaran lesen memandu

 

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

 BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

TEL 03 88866400

FAX 03 88889645

1

2

3