Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN PEMANDU

PERMOHONAN TEMPAHAN UJIAN MEMANDU BAHAGIAN II DAN III

1

2

3

Permohonan Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III (meletak kenderaan/jalan raya ) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Pejabat JPJ Cawangan sahaja.

 

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 

Calon-calon mestilah lulus Ujian Undang-undang Bahagian I dan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut :

  • Kad Pengenalan/Pasport (asal dan salinan)

  • Kad Penetapan Ujian Memandu (JPJL3 yang lengkap diisi oleh pemohon)

  • Lesen Belajar Memandu (asal/salinan) yang masih berkuatkuasa

  • Borang SM4 yang lengkap

  • Sijil Insurans dan Surat Kebenaran menggunakan kenderaan daripada Institut Memandu

 

MAKLUMAN

Bahagian II  - Ujian mendaki bukit dan ujian meletakkan kenderaan

Bahagian III - Ujian Memandu Jalan Raya

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

 BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

TEL 03 88866400

FAX 03 88889645

1

2

3