Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN PEMANDU

PERMOHONAN UJIAN BERTULIS (UNDANG-UNDANG BAHAGIAN I)

1

2

3

Permohonan untuk menduduki Ujian Bertulis (Undang-undang Bahagian 1boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri . Pejabat JPJ Cawangan dan Pejabat JPJ Kecil.

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Mestilah berumur 16 tahun

  • Telah mengikuti Kursus Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPPP) di institut memandu

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  • Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJL1)

  • Kad Pengenalan/Pasport (Asal/salinan)

  • Sijil kursus Kurikulum Pendidikan Pemandu (JPJL2A)

  • Kad Penetapan Ujian Memandu (JPJL3)

  • Surat Pengesahan daripada Pegawai Perubatan (jika cacat anggota)

  • Sijil Lulus Ujian Mata (huruf dan warna)

 

BAYARAN

  • RM 10.00 untuk KAD JPJL3

SEBARANG PERTANYAAN

 

 BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

TEL 03 88866400

FAX 03 88889645

1

2

3