Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN PEMANDU

PERMOHONAN UJIAN LISAN (UNDANG-UNDANG BAHAGIAN I)

1

2

3

Permohonan untuk menduduki Ujian Lisan (Undang-undang Bahagian I) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Cawangan sahaja

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN        

  1. Mestilah berumur 40 tahun ke atas

  2. Gagal ujian bertulis sebanyak 3 kal

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan Lesen Memandu (JPJL1)

  2. Kad Pengenalan/Pasport (asal/salinan)

  3. Sijil kursus Kurikulum Pendidikan Pemandu (JPJL2A)

  4. Kad Penetapan Ujian Memandu (JPJL3)

  5. Surat Pengesahan daripada Pegawai Perubatan (jika cacat anggota)

  6. Sijil Lulus Ujian Mata (huruf dan warna)

 

BAYARAN

  • RM 10.00 untuk KAD JPJL3

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

 BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

ARAS 3, BLOK D4 , PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

TEL 03 88866400

FAX 03 88889645

1

2

3