Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PENGUATKUASAAN

RAYUAN PENGGANTUNGAN LESEN MEMANDU CDL/PEMBATALAN LESEN VOKASIONAL (PSV/CDL/KONDUKTOR)

1

2

3

Di bawah SekSyen 56(4), Pengarah JPJ mempunyai kuasa untuk menggantung/membatal lesen vokasional

 

SEBAB-SEBAB LESEN VOKASIONAL DIGANTUNG/DIBATALKAN

        

  1. Ketidakupayaan Jasman

  2. Tata kelakuan pemandu

Notis Tunjuk Sebab akan dikeluarkan kepada pemegang lesen vokasional apabila Pengarah JPJ Negeri bercadang untuk menggantung/ membatalkan lesen seseorang

 

Pemegang lesen vokasional yang menerima Notis Tunjuk Sebab diberi tempoh 14 hari untuk menjawab notis tersebut

RAYUAN KEPADA KETUA PENGARAH JPJ

 

Sekiranya rayuan tunjuk sebab ditolak oleh Pengarah JPJ Negeri dan lesen vokasioanl digantung/dibatalkan, seseorang itu boleh membuat rayuan kepada Ketua Pengarah JPJ

 

Dokumen yang perlu dikemukakan kepada Ketua Pengarah JPJ adalah seperti berikut

  1. Rayuan bertulis

  2. Salinan surat Pembatalan Penggantungan daripada JPJ Negeri

  3. Salinan Akuan Penyerahan Lesen Vokasional daripada JPJ Negeri

  4. Salinan Lesen Memandu dan Kad Pengenalan.

  5. Dikemukakan sendiri atau melalui pos

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

BAHAGIAN PENGUATKUASA

IBU PEJABAT JPJ

ARAS A, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

1

2

3