Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PENGUATKUASAAN

RAYUAN PENGGANTUNGAN LESEN MEMANDU CDL/PEMBATALAN LESEN MEMANDU P DI BAWAH SISTEM KEJARA

1

2

3

PENGENALAN

 

Mana-mana pesalah KEJARA yang dikenakan tindakan pembatalan/penggantungan lesen memandu oleh Ketua Pengarah JPJ boleh membuat rayuan bertulis kepada Y.B Menteri Pengangkutan

 

PANDUAN MENGEMUKAKAN SURAT RAYUAN

        

Mengemukakan surat rayuan dan memastikan perkara berikut lengkap

 1. Nama

 2. Alamat terkini

 3. Tarikh Surat

 4. Tandatangan

Mengemukakan salinan dokumen seperti berikut :

 1. Kad Pengenalan (depan dan belakang)

 2. Lesen Memandu

 3. Notis Penggantungan/Notis Pembatalan

 4. Dokumen lain yang berkaitan

PROSES RAYUAN KEPADA Y.B MENTRI PEGANGKUTAN

 

Surat rayuan yang lengkap sahaja akan diproses oleh Urusetia KEJARA

 

Keputusan dari Y.B Menteri Pengangkutan adalah seperti berikut

 1. Amaran

             Pesalah dibenarkan membaharui Lesen

             Memandu setelah mata demerit dilupuskan

 1. Pengurangan tempoh Penggantungan

              Lesen memandu CDL dikurangkan

              tempoh penggantungan

 1. Rayuan ditolak

              Lesen memandu PDL dibatalkan dan

              tempoh penggantungan lesen memandu

              CDL kekal

 

BAYARAN

 

Bayaran mengikut kadar yang ditetapkan

 

 

ALAMAT SURAT RAYUAN

 

URUSETIA KEJARA

BAHAGIAN PENGUATKUASA

IBU PEJABAT JPJ

ARAS 2, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

1

2

3