Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

PELESENAN KENDERAAN

PANDUAN MEMOHON LESEN PERDAGANGAN KENDERAAN MOTOR (TRADE PLATE)

1

2

3

LATAR BELAKANG

 

Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM) hanya boleh dikeluarkan kepada pembuat, pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja di bawah Seksyen 22 , Akta Pengangkutan Jalan 1987.

 

Antara kategori pemohon yang boleh dikeluarkan lesen LPKM :

        

  Pemasang/pembuat kenderaan

  Pengedar/peniaga kenderaan baru atau terpakai

  Bengkel pembaik kenderaan

  Pengimport kenderaan     

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

 

  1. Surat permohonan daripada lagi pembuat,pembaik atau peniaga

  2. Borang JPJ K5 - satu salinan

  3. Perakuan Perbadanan Perniagaan Syarikat (Borang 9) atau 'Memorandum and Articles of Association)

  4. Penyata jualan atau pengeluaran bagi tiga (3) bulan yang lepas (pemohon yang telah memulakan perniagaan sahaja)

  5. Salinan Lesen Bengkel/Lesen Perniagaan / bukti yang dikeluarkan oleh agensi / pihak berkuasa berserta gambar pejabat syarikat / perniagaan / kilang / bengkel dan lain-lain

  6. Nota perlindungan insurans

  7. Dokumen-dokumen lain seperti permit import ,surat lantikan 'dealership letter , invois kontrak dan lain lain

  8. Borang senarai semak (checklist) -satu salinan

BAYARAN

 

Bayaran mengikut kadar yang ditetapkan

 

 

SEBARANG PERTANYAAN

 

IBU PEJABAT

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

ARAS 2, BLOK D4, PARCEL D

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62620 PUTRAJAYA

 

TEL : 03 88866400

FAX : 03 88889645

1

2

3