Make your own free website on Tripod.com

 

 

MISI

 

Menyumbang kearah kecemerlangan JPJ sebagai organisasi yang unggul melalui perlaksanaan latihan yang berkualiti

 

VISI

 

Melahirkan warga JPJ yang berilmu , berhemah tinggi , beradab , berbudaya dan berkemahiran tinggi serta responsif dan berupaya menyumbang kearah kecemerlangan negara