Make your own free website on Tripod.com

 

 

OBJEKTIF

 

Membangunkan potensi sumber manusia yang mantap ke arah kemahiran , kecekapan dan kecemerlangan berasaskan 3 fungsi utama jabatan iaitu

  1. Penguatkuasaan undang-undang

  2. Pendaftaran dan pelesenan kenderaan; serta

  3. Pelesenan Pemandu

Mendorong mengerakkan percambahan fikiran yang aktif dan produktif melalui ceramah diskusi serta pencetusan pemikiran yang kreatif

 

Meningkat ilmu pengetahuan , kemahiran serta memupuk nilai-nilai murni dan sikap positif kakitangan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani serta berketrampilan